Nyt fra maskinafdelingen #17-11 02/05:

Lars er nu ved ar runde det sidste af hjulene med flanger. Så skal det flangeløse hjulsæt have en afdrejning. Det bliver formodentlig lidt lettere… Kenneth P har været i gang med vogneftersyn. Dette afstedkom som vanligt en del rangering, men også afhentning af vogne ude fra hallen på Brh.
De fleste vogne er nu efterset og klar til driften. Per Børge arbejdede på kablingen i D13. Jens og jeg fik afrenset M24 ved lejeportene og de sidste to fjedre. Carsten fik den defekte fjeder adskilt, så det knækkede blad kan blive skiftet. Vi var 6 energiske fremmødte denne aften.