Nyt fra maskinafdelingen #16-16 02/05:

Aftenstemning. Tipvogne opstillet som på et rigtigt grusværk…

Kompressionsprøverne af M25 er fortsat med nyt måleudstyr og det ser godt ud. Det forventes at kompressionen endda bliver bedre, når motoren en gang har kørt en dags tid. Denne aften blev der skiftet lidt oliefiltre og sådan… På M15/ 3 fik Hans og Carsten monteret og malet dørpladen og en krog til at holde døren åben ved f.eks. rangering. Der blev også arbejdet med trinbrættet på M30, så den snart kan komme i driften. Otto, Lars og jeg hentede en tipvogn med grus fra Brandhøj og fik med det læs etableret en kørerampe op til det nylagte dæk i kulgården. Det blev derefter grundigt vibreret, så vi kan få leveret et stort læs kul uden at ødelægge dækkene på lastvognen.

Således blev endnu en dag med klargøring til driften gennemført. 7 mand på Gården denne dejlige sommeraften.


Lars kravler af Storebæltsvognen og gør klar til at fylde grus på rampen.

Men først skal gruset hentes med vind i håret og solen i ryggen
Der er altid smukt i Hedeland!

– og næsen hjemad med et læs grus
Gruset læsset af på en dørkplade
Opstilling af det nye trinbræt på M30

Hans og Carsten har imens fået monteret dørpladen

– og den flotte messingkrog til at holde døren
velvibreret rampe op til kulgården