Nyt fra Bafd 5-5-2016

Efterårets sporombygning sluttede lige syd for overkørslen ved Knallertvejen. Selve overkørslen var ikke blevet ombygget pga. den efterfølgende juletrafik og senere blev vejret noget ustabilt med frost i perioder. Nu er alt dette historie og med udsigt til at plantogene starter om en uges tid, så var det nu sidste chance for at udføre ombygningen. Arbejdet bestod i at udskifte svellerne i overkørslen og samtidig hæve denne mellem 10 og 15 cm for at jævne stigningen på denne strækning ud.

Vi havde valgt Kr. Himmelfartsdag til dette arbejde, da vi herved ikke ville genere trafikken til den nærliggende knallertbane. Omkring kl. 18 var arbejdet afsluttet og forløbet kan ses i nedenstående billedserie. Næste lørdag udestår der kun justering af sporet på sydsiden af overkørslen.

Steffen

Kl. er ca. 10 og M 12 med kompressorvognen er ved at gøre klar til at adskille lasker.

Laskerne på hver side af overkørslen adskilles. Gravemaskinen er i gang med at bryde grusbelægningen op.

Overkørslen er gravet fri, skinnerne er lagt til side og de gamle sveller er optaget

Grusunderlaget komprimeres og der udlægges nye sveller

Sporet er ved at blive spigret.

Sporet syd for overkørslen løftes og laskes sammen med det nye spor.

Der er lagt grus ud i overkørslen og sporet justeres i højden.

Stoppemaskinen er ankommet og i gang med at justere sporet.

Sporet er justeret, tvangsskinnerne er anbragt og der er tilført supplerende grus som afrettes i forhold til vejen og komprimeres. Arbejdet er næsten afsluttet.