Nyt fra maskinafdelingen #16-16 02/05:


Kompressionsprøven i onsdags af M25´s motor gav ikke det ønskede resultat, men det skønnedes at det var metoden der var forkert. Et nyt forsøg blev derfor udført denne aften. Ved at dosere lige netop den passende mængde olie i og rundt stempeltoppen, så kom der tilstrækkelig tætning af oliefilmen og på den vis kom kompressionen op på de ønskede 34. Samtidig gav det en utilsigtet, men ikke helt uventet eksplosion i cylinderen, som fyldte værkstedet med blå røg. Testen fortsætter næste gang. Carsten og Hans fortsatte arbejdet med dørpladen til M15 og jeg færdiggjorde arbejdet med udstillingsskærmen. Bo og Carsten klargjorde No3´s kedel til afhentning, så den kan blive sandblæst og behandlet med Galvafroid. 8 mand på værkstedet denne aften.
En testopstilling til at afklare korrekt dosering af olie – ikke for meget- ikke for lidt!

En tilfredsstillende kompressionsprøve!

Forberedelse til test af første cylinder