Nyt fra maskinafdelingen #14-12 09/04:

Lejekasserne løsnes fra boltene
Da Bafd snart er klar med graven til skydebroen, så gik Lars og Carsten denne aften i gang med at afmontere hjulsættene fra den rustne bro, så delene kan blive renoveret. Jeg hentede M12 og gravemaskinen, med hvilken Lars hurtigt og let fik de tunge dele læsset og vi fik dem kørt til værkstedet.

Så let kan et hjulsæt løftes…

Resten af aftenen brugte Carsten og jeg på at afrense LM9, så den er klar til maling når Jørgen har udført de sidste (midlertidige) reparationer af træværket. Carsten har ryddet arbejdsbordene i værkstedet op, så de fremstår som de altid burde efterlades efter endt arbejde…

Afrenset LM9
Maskinchefen kom forbi og så til aftenens arbejder og han vil snarest udsende en invitation og dagsorden til et fællesmøde i Mafd, mandag den 23/4 kl. 19. 4 mand på Gården denne dag.
Posted by Picasa