invitation til Forårsmøde i Ma-afd. 23-4-12 kl. 19.00 på Hhg.

Maskinchefen indkalder hermed til møde i Mafd med følgende dagsorden:
  • Hængepartier
  • Service af mat.
  • Nye projekter (i henhold til arbejdsprogram)
  • Hvem deltager i hvad og hvornår.
  • Plads i værksted/hal til opgaverne.
  • Kan vi dele værkstederne op efter opgavetype ?
  • Kan vi  udover det lovgivningen kræver, opstille et kvalitetsniveau for vores arbejde ?  – og hvordan ?
  • Evt.
med venlig hilsen
 
Kenneth p
Ps. Jeg håber alle der har noget og bidrage med kommer og især dem der har og vil påtage sig nogle af opgaverne kommer. Kan man ikke komme, hører jeg gerne fra dig.
Nb. man må også gerne gøre sig nogle tanker om, i al almindelighed, hvad der er godt i ma-afd og hvad vi skal have mere af.