Nyt fra maskinafdelingen #11-14 3/3:

Spiderfighter i action

Spiderman var på besøg… Med den nye støvsuger, som Lars har medbragt, gik Redacteuren på jagt efter spindelvæv i hele Damp á og omegn og håber ikke jeg ved den lejlighed har fjernet nogens husdyr J Caborundum-tilpasning af ventilsæde

 Motoren på M24 fik fortsat fuld opmærksomhed med justeringer og montage af endnu flere dele. Per og Carsten justerede topdødpunkt; Jan og Bjarne sleb ventilsædet på den nye ventil. Vi mangler fortsat et nyt stempel, men det gamle er udmålt og kan godt bruges, hvis det ikke lykkes at finde en erstatning.

Justering af stempelhøjden med måle-uret

De sidste, gamle ristestænger tages ud

Bremsebukken afrenses

Peter og Mads fik afrenset bremsebukken fra Da7, mens jeg tog banerømmeren under behandling. Carsten fik påsvejst de sidste afstandsstykker på de nye ristestænger. Peter kravlede ind i fyrboksen og udtog de sidste af de gamle…  En fin aften, hvor 10 medlemmer kiggede forbi
afstandstykkerne påsvejses ristestængerne

Færdigt arbejde…