Nyt fra maskinafdelingen #09-19 04/03:


Projekt ”Nye bogier” er efter opskæring af jern, nu kommet til samle-delen. Carsten har derfor fundet skabelonen frem, hvori stumperne til hjulophæng kan fixeres før sammensvejsningen. Først skulle profilet hvor lejekassen skal sidde dog lige fræses til. 

Fikstur til samling af lejekasseporte med de løse dele prøvesamlet.
Jeg gik videre med 2. runde maling med sort på C523 og i snedkeriet gik de i gang med at montere håndlisterne på side-stykkerne. Når malingen er tør, så kan montage af gulvplanker og sider begynde. Hans fortsatte med el-montagen af E28 og sidst på aftenen fik han hjælp af flere med at få de tunge batterier på plads. De første fire er nu forbundet sammen og laderen tændt! I maskinværkstedet blev der bl.a. arbejdet med samling af siderne på D10-motor og Niels er ved at fremstille et værktøj til skærebakker – men alt det nåede jeg ikke at se, da Kjeld, Carsten og jeg foretog et større rangerarbejde i regnvejret, med det formål at rokere om på Da7 og No3, samt hente de to første vogne til eftersyn. Dette vigtige arbejde påbegyndes på onsdag efter en fin plan som Bjarne har lagt, så alle vogne kan blive efterset og klar til en forhåbentlig travl sæson. Der bliver ihvertfald arbejdet på flere fronter for at gøre opmærksom på vores fortræffelige bane! Vi var 12 mand, der knoklede løs på værkstederne denne regnvejrsaften.

Slutforarbejdning og montage af håndlister på snedkeriet
Opmåling til træramme, der skal holde batterierne

Batterikassen kom lige af et øjeblik, mens der blev arbejdet på kabel-tilslutningerne
De tunge batterier på deres plads i kassen
Ud med Vildmosen og ind med Da7 i den lille remise
Ud med de to vogne, der skal efterses – og retur med Bafds-kompressorvogn, 
der midlertidigt står i udstillingshallen, mens der arbejdes på sporene foran hallen.

2½ personvogn og et El-lok, der snart er færdigsamlet i værkstedet
D10´s motor i blank udgave – men det er vist planen at den skal males 🙂