IBK Generalforsamlingen 2019 – i fotos:

Bestyrelsen som den så ud før valget…
En stor del af klubbens aktive dukkede op til årets generalforsamling, lørdag den 2. marts 2019.

Faktisk mødte der 30 medlemmer op, hvilket er det højeste antal jeg har registreret gennem årene.

Som vanligt startede vi med kaffe og kringle på tallerkenen og Bjarne blev valgt som dirigent. Med myndig hånd styrede han os gennem alle dagens punkter, hvor formandens beretning kom som det første. Efter en fin gennemgang af alle årets mange begivenheder og foreningens generelle status på foreningssiden, som blev godkendt med applaus, så overtog kassereren og fik med sikker hånd fremlagt både regnskab og budget. Herefter blev det alle afdelingernes tur til at gennemgå status på de planlagte arbejder i 2018 og fremlægge planerne for 2019. Med alle planer vel modtaget og godkendt af forsamlingen, så skulle der vælges bestyrelse, hvilket hurtigt blev overstået med genvalg til alle og derefter var det tid til Eventuelt. Det hele tog nu alligevel en stund, idet vi først sluttede 14.30…

Alle tal, planer og andre detaljer kan som vanligt læses i de forskellige numre af Tipvognen og der kommer naturligvis også et referat med hovedlinjerne fra formandens beretning, samt kommentarer fra medlemmerne til dagens forskellige drøftelser i næste nummer. 

Som foreningens sekretær vil jeg gerne takke for endnu et godt og spændende år i foreningen og glæde mig til det nye. Tak for gode debatter og god ro og orden under mødet  /Leif
Inden mødet går i gang skal der sørges for kaffe og kage

Formanden fremlægger sin beretning for året 2018

Bane- og bygningschefen fremlægger planerne for 2019

Bestyrelsen som den så ud efter valget 🙂