Nyt fra maskinafdelingen #07-09 09/02

D13 ligner nu endnu mere brugbart jernbanemateriel, idet Per og jeg, sammen med Simon fik monteret alle pufferne, der blev forspændt mod volutfjedrene ved brug af et ”påtrykker”-værktøj fremstillet af gevindstænger og banerømmer-dele. Jan måtte dog omgøre et enkelt af de individuelt tilpassede afstandsstykker af træ for at pufferstokken kunne glide på plads. Vi fik også rettet en bøjet pufferstok op i pressen. Det næste vi skal i gang med, er at rense og tilpasse forstærkningerne til rammen og banerømmerne, samt samle bremsedelene. Carsten havde i løbet af dagen drejet nye, bredere bøsninger til bremsehængerne for at mindske sløret på bremseklodserne. Sammen med Mogens har han også opmålt og svejset forstærkningsplade til slagleklipperen, så den snart kan komme i drift. Lars og Kenneth fik beregnet teoretisk og i praksis afprøvet, hvordan og i hvilket vinkel hjulene skal angribes for at få den mest rationelle arbejdsgang og mest rigtige resultat. Der ligger nu 7 halvt forarbejde hjul ved drejebænken! Villi og jeg fik savet et par stykker jern til vores standard radio-montageskinne, som Villi videreforarbejdede. Vi var 8 medlemmer til at bringe projekterne videre denne aften.