Lørdagsnyt fra Lars

14/02: Lars: Som lovet et lille bidrag.

Lørdag fortsattes hjuler’iet, ligesom også Bo fik sørget for at akseldrejningen kom godt i gang.

Mandag foregik primært ude hos Klingenberg, med afmontering af dennes Fordson-traktormotor, til brug for D13.

Hoveddiciplin herfor var, udover opstart og kørsel over til han’s værksted hermed, alle motor-kabelforbindelsers afmontering etc.

– at den blev stablet op, hvorefter vanger skulle frigøres fra forbro, således denne kunne trækkes af, hvorved man nu kan komme til at afmontere selve motoren, fra gearkassen. Motor skulle efter sigende køre godt, så det tegner ganske lovende:-)

(Hyggeligt arbejde, – især for undertegnede, der ikke har rodet med landbrugsmaskiner i snart mange år.)

Mandag aften på Hhg fik jeg god hjælp af Kenneth, med fremstilling af ny flangelærer, der – som de ses, naturligvis måtte afprøves;-)

Vi ses! Hilsen Lars ( -der drejer videre sidst på ugen:)