Nyt fra maskinafdelingen #05-12 06/02:

Carsten fik monteret rullerne på sneploven i lørdags og denne aften blev de sidste svejsninger på undersiden udført sammen med Mogens, såvel som finjustering af bøjlen til traversbeslag. Derefter blev ploven igen monteret på M23. Vi fandt også et passende transporthjul, der skal gøre ”rangering” med sneploven lettere. Der resterer nu det sidste beslag til hæveanordningen. Mon en prøvekørsel for test af frigang og profil bliver på lørdag?

 

Per Børge etablererede et udtag til ekstra belysning i motorrummet på M24, så man kan tilslutte et lysstofrør. Jan fik renoveret en brille; der er et stykke værktøj til brug ved akseldrejning. Det er Svend der er gået i gang med at dreje aksler til en ny serie bogier. Jeg fik ryddet arealet på loftet, der skal bruges til det nye boltlager. De nye metalreoler er ankommet. Vi var blot 5 mand på de kolde værksteder.