Nyt fra maskinafdelingen #04-16 25/01:


Denne aften var M25-holdet arbejde at hone alle 8 cylindre med et dertil indkøbt værktøj. Det så ud til at blive et godt og jævnt resultat. Stemplerne blev også sat i drejebænket for at udstikke de øverste ringspor et par 1/10- dele til bredere stempelringe. Lars og Peter foretog vogneftersyn af Storebæltsvognen – ude i vognhallen og jeg fik malet gult på deploriderne, samt ryddet lidt op i værkstedet. Så en fin og rolig aften med 8 fremmødte.


Fintilpasning af rillerne i stemplet

Fintilpasning af rillerne i stemplet

Mere gult på deploriderne

Tilretning af honeværktøj

cylinder 6 under honing