Nyt fra maskinafdelingen #03-18 20/01:

Banetoget er afgået og vi står klar til materieltransporten med No3s gamle kedel

Tagrenden sættes op på ny – nu med flere rendejern end før

For at komme i gang med en af årets opgaver, så var det nødvendigt først at rangere en hel masse. Men inden da, så skulle den gamle kedel fra No3 bringes til opbevaring på Brandhøj. Carsten, Kjeld og jeg fik derfor koblet kedlen, der stod på deplorider og klar med det nye afstandsjern, der blev monteret på sidste arbejdsdag i 2017. Derefter gik turen i adstadigt tempo til Brh, hvor vi mødte den flittige baneafdeling. De gav en hånd med rangeringen, og så gik turen hjemad igen. Her var Bo ved at slå gevind på akslen til E28, så nu mangler der snart kun notgang på akslerne.

Efter en god frokost i varmen, skulle vi have Superfos-lokomotivet ud fra sin plads næsten inderst i museumshallen. Bafd havde jo løftet lokomotivet op på deplorider forleden, så det gik rimelig nemt. Dog skulle D5 rangeres i sidesporet med stropper, da 785 mm sporet ikke kører længere… Efter en del rangering med M30, så fik T1 lov til selv at køre ind på plads. Så fik vi kørt Superfos-lokomotivet ned til værkstedet, hvor en afrensning med kost og trykluft straks gik i gang. Man må jo udnytte, når der er lyst og vejret er godt til udendørs arbejde. Så nu kan vi se nærmere på opgavens omfang og beslutte hvad der skal gøres for at gøre lokomotivet udstillingsklart.

En fin lørdag med fire mand på Gården og fire på banen


D5 trækkes ud i sidesporet – der også har 785 mm sporvidde – ved hjælp af en lang strop

Så er Superfosén ude i dagslys

T1 får selv lov til at køre på plads. Startede ret let.

Førerhuset blæses rent med trykluft

Har vi allerede fyret op? Nej, det er kedelrørene, der blæses fri for slagger

Kjeld tager et rør ad gangen…