Nyt fra Bafd 20-01-2018

I ugens løb ankom en ny portion sveller fra Sverige, og vi er nu klar til at påbegynde svelleudskiftning på strækningen, når vores gravemaskine igen er driftsklar. Lørdag tyvstartede vi dog med en enkelt svelle i sporet bag om hallen på Brandhøj.

Lastbilen med sveller er ankommet og skal nu aflæsses
med en indlejet lastbil med kran (LLZ)

De sidste bundter aflæsses (LLZ)

Hovedopgaven var imidlertid en ganske anden. Vi fik monteret hovedparten af tagrenden på østsiden af hallen. Den faldt ned for 2 år siden grundet snebelastning, men nu er den monteret med en meget mindre afstand på rendejernene. Sideløbende med denne opgave fik Benjamin gravet flere materialer frem af bunkerne med spormaterialer ved hallen, så disse snart kan blive lagt indendørs på lageret.

I baneafdelingen har vi en større samling småmaskiner der selvfølgelig også skal vedligeholdes fra tid til anden. Generatoren på Brandhøj fik et olieskift og renset luftfilter. Samme omgang fik generatoren i banevognen samt vores to plæneklippere.

Maskinafdelingen var også aktiv i løbet af dagen, men mon ikke Leif skriver lidt om dette?

Husk afdelingsmøderne på lørdag d. 27. januar:

Kl. 10: Bygningsafdelingen

Kl. 11: Baneafdelingen

Steffen