Nyt fra maskinafdelingen #02-13 28/01:

Martin borer afvandingshul i den flot malede sneplov.

Sidste mandag fik Mads og Martin malet store dele af sneploven med Olsen-sort. Vi fortsatte arbejdet med at male alle delene denne aften, men først efter at Martin fik boret afvandingshuller de steder, der kan risikere at stå vand. Imens fik jeg afrenset den serie transportbomme, som Mikkel har fremstillet til Bafd til brug for deploriderne og Peter fik dem grundet. Lars fremstillede dele til ombygning af en magnetborestander til Bafd. Carsten fortsatte arbejdet med at renovere GM32–rammen. Mange hjalp nu også til hos Per og Jan, der er ved at adskille motorhus på M25, samt løsne banemotoren for at den kan komme fri. Den skal udtages til renovering, så vi ikke risikerer at den kortslutter. Der var 10 medlemmer forbi Gården denne aften.

Jan lægger strategien for at løsne de meget fastsiddende bolte…
Peter afmonterer fløjten på M25, mens der planlægges…
Færdigmalet sneplov med dele
Posted by Picasa