Nyt fra maskinafdelingen #01-18 09/01:

Se lige hvad Grønland sender ud på frimærke: Et af Schöma-lokomotiverne fra Ivigtut. Godt nok i en 1940-1945-serie, hvor banen og maskinerne ikke var bygget og anlagt endnu, men pyt.

Godt Nytår! Så kom vi godt i gang med det nye år 2018. Det bliver jo spændende hvad vi kommer til at opleve på værkstederne i løbet af året. En gennemgang af ”Året-der-gik” i Mafd for 2017 kommer i næste udgave af Tipvognen. Man kan heldigvis konstatere, at 2017 var et meget produktivt år på værkstederne, så det bliver spændende at se om 2018 går lige så flot. Med så mange nye aktive, så burde det være muligt! Næste mandag er der møde i maskinafdelingen, hvor årets opgaver skal planlægges.

Denne aften var vi mange, for Bruno kom forbi med Simon, der også gerne vil være med i klubben. Efter en god, lang kaffepause, så viste jeg dem begge rundt på hele området og jeg fornemmer, at Simon blev lidt imponeret alligevel J I mens var der gang i oprydning og forberedelser både i maskinværkstedet og remisen, samt nedtagning af julebanneret på vognhallen – det stod jeg for… Carsten og Kjeld klarede remisen, mens Bjarne og Per sørgede for at alle de materialer, der længe havde ligget på gulvet, fik deres rette plads på hylderne i stedet. På værkstedet står lige nu E28, der har afventet en masse nye lejer og et par aksler. Der mangler dog et enkelt gevind før de er helt klare til montage. Så i stedet arbejdede Hans videre med styreboksen og Jan med gearet. Lars forberedte arbejdet, så Lars O. kan svejse det hydrauliske lynskifte, som knækkede sammen i lørdags ude på banen. Det blev ikke til mange billeder, men så kan man i stedet nyde det nye frimærke, der netop er udgivet – se blot at vores lokomotiv 3, bygget i 1962 er afbilledet på et kongeligt postfrimærke fra Grønland!

Den gamle kedel fra No3 blev klargjort til turen ud til Brandhøj

Styringen til E28 under renovering.Så på den fine måde startede året med 9+1 på værkstederne. Det er en fin start!

De aktive: Husk Maskinafdelingsmødet på mandag 15/1 kl. 19