Nyt fra Bafd 6-1-2018

På året første lørdag besluttede vi at trodse det noget våde vejr og køre til Brandhøj. Lars og Kenneth fik rettet grøften af langs med spor 1, men desværre gik hurtigskiftet på minigraveren i stykker inden de nåede at læsse de overskydende materialer.

Grøften langs med spor 1 bliver rettet af
Hurtigskiftet på gravemaskinen kunne tåle ikke lang tids
hård brug.

Resten af holdet bestående af Peter, Jørgen, Benjamin og jeg selv brugte dagen på at læsse underlagsplader og lasker til vores 24 kg skinner fra Rødbybanen. De har i mange år henligget i en stor dynge bag ved hallen, og selvom vi i flere omgange har sorteret dem og lagt dem i paller, så er der stadigvæk en del arbejde tilbage. Vi fik sorteret to paller underlagsplader og en palle lasker inden  alle havde våde og frysende hænder og vi kørte retur til Hedehusgården.

Underlagsplader lægges på plads i paller.

Dagens arbejdsiver var dog ikke helt udtømt, så Peter, Lars og jeg sluttede dagen af med at løfte det andet Superfos damplokomotiv op på deplorider, så det i nærmeste fremtid kan blive kørt ned på værkstedet. Her er det planen at det skal rengøres og males inden det skal retur som udstillingsgenstand i vognhallen.

Mellem jul og nytår var der også lidt aktivitet i Bafd. Vi fik klargjort deplorider til transport af sveller, der om få uger ankommer fra vores leverandør i Sverige. Derefter har vi materialerne på plads til forårets svelleudskiftning.

Steffen