Nyt fra Mafd. & Bafd. / uge 7

Mandag arbejdedes videre med Deutz-motoren og yderligere adskillelse af denne, og i værkstedsremisen blev motorhuset til M15 udrettedet således dette nu er klar til sandblæsning.
På lokomotivet blev også arbejdet med fastgørelse af batterikasse for startbatteri.

 

Tirsdag tog hverdags-baneholdet til Brh, og fik denne gang indsamlet de to lange svelle-stabler, i områdets sydende.
En lidt tidskrævende affære, idet der var ca 25 meter fra disse, og hen til containeren, hvorfor transporten dertil måtte foregå, med en grab-fuld ad gangen.

 Flere enddog meget lange stykker sammensat sporskiftetømmer krævede noget domino-brik-stabling for at få plads til.

Trods omhyggelig stabling og grab-komprimering af svelle-resterne, lykkedes det ikke at få plads til dem alle, men med 95% af disse nu fjernet, ses resultatet let ved ankomst til området.

/
LLZ