Nyt fra Bafd d. 7-2-2015

Maskinafdelingen havde i mandags færdiggjort oprensningen af Nymølle lokomotivet M8, og lørdag tog vi det derfor med på slæb, da vi kørte ned til Brandhøj. M8 blev senere på eftermiddagen løftet ned på egne hjul igen og placeret i hallen.

M2 har igennem et par måneder været opmagasineret på Brandhøj pga. pladsmangel, men nu var der igen plads på Hedehusgården, så Carsten fik startet lokomotivet op og kørt det retur til gården.

Dagens hovedopgave var eftersyn af Baneafdelingens materiel. Udstyret med kontrolskemaer, målebånd, skydelære og fedtsprøjte fik vi arbejdet os gennem 7 tipvogne, 2 ballastvogne, 6 sæt deplorider og energivognen. Sidstnævnte blev let løftet af gravemaskinen, så vi også havde mulighed for at smøre centertappene og glidepladerne på bogierne.

Næste lørdag afholdes afdelingsmøder i Baneafdelingen kl.10 og Bygningsafdelingen kl.11. Begge møder afholdes på Hedehusgården.

Steffen

M2 på vej til Hedehusgården med en fantastisk lyd fra en Ford benzinmotor

M8 er aflæsset med gravemaskinen og placeret på 785 mm sporet, der via skydebroen
fører ind til opstillingssporene i nordenden af hallen.