Nyt fra Bafd 7-1-2017

Henover julen begyndte vi at flytte rundt på 600 og 785 mm materiellet i vognhallen på Hedehusgården. Denne gang var turen kommet til den tungeste opgave af dem alle, nemlig M22 bygget af Spoorijzer i Delft i 1960. M22 er stort set identisk med M23, men har bevaret den oprindelige vægt på 12 tons, hvor M23 er blevet lettet for 3,5 tons i forbindelse med idriftsætningen på HVB i 1985. For yderligere at besværliggøre opgaven, så var M22 placeret helt op ad gavlen i den ene ende af vognhallen.

Forberedelserne startede kort før nytår, hvor M22 blev trukket ca. 1 m væk fra gavlen. Lørdag blev hele dampstammen trukket ud, hvorefter vi med gravemaskinen kunne placere den ene deploride mellem halvæggen og M22. Herefter fik vi efter 3 timers indsats med donkrafte, sveller og klodser løftet M22 op på deploriderne.

Uden for hallen blev der rangeret rundt med en stor del af materiellet og samtidig kørt en roevogn til midlertidig opbevaring på Brandhøj. M25 er færdigrenoveret i denne omgang og M4 (PM) overtog pladsen i værkstedet.  M22 blev også kørt ned på værkstedet for klargøring til transport. Indendørs sluttede vi af med at lave den sidste del af bræddegulvet færdigt.

Næste lørdag planlægges det at køre M22 til Brandhøj, så den kan blive sat på plads i opbevaringshallen.

Steffen


Deploriden er klar til at blive skubbet ind, når den endelig løftehøjde
på 50 cm er opnået (KHA)
Deploriden er på plads og der er efterladt et virvar af løfteklodser og donkrafte (KHA)
Det sidste bræddegulv kunne nu lægges efter M22 var flyttet
Det ene Superfos Jung lokomotiv er løftet og skal konserveres inden det
hensættes i hallen på Brandhøj st.

M23-M25-D10 og M3 foran vognhallen 

M12 trækker M22 ud og kører den ned på værkstedet.