Nyt fra Bafd 26-27/4-2012

Et par ubrugte feriedage gjorde det muligt at lave et par ekstra arbejdsdage i baneafdelingen. Torsdag og fredag blev udnyttet til det yderste og vi fik herved udført:

  • Perronopfyldning på Rubjerg blev færdiggjort
  • Efterset, kontrolmålt, smurt og foretaget reparationer på alle sporskifter på strækningen ekskl. Hhg.
  • Genopsat stationsskilt på Stenager
  • Rettet et par sveller, som saksede i sporet og derved reducerede sporvidden
  • Indsamlet kasserede sveller, perronelement samt skinnestumper og kørt dem til Brandhøj st. 

Steffen

Kontrolmåling af sporskifter
Boring af huller til fastgørelse af stationsskilt
Stationsskilt opsat på pæl der ikke kan rådne op
Pause i forårssolen