Nyt fra Bafd 21-04-2012

Lørdagens første opgave bestod i understopning af et par af svellerne i selve overkørslen syd fra Brandhøj. I forbindelse med sporrenoveringen, som vi udførte tidligere på måneden, var sporet blevet løftet i overkørslen, men vi kunne ikke komme til at understoppe sporet med stoppemaskinen, da den ikke kan bruges der, hvor der findes tvangsskinner.

Vi frigravede derfor en del af overkørslen, fik løftet sporet samt understoppet det på traditionel vis med tryklufthamre alt i mens det regnede, tordnede og lynede. Heldigvis kom solen frem bagefter og vi kørte derefter til Rubjerg, hvor en del af perronen langs med spor 2 skulle rettes op.

Med en noget alternativ gravemaskine placering var det ret let at frigrave perronelementerne og de tilhørende støvler. Under en hektisk slutspurt lykkedes det faktisk at få sat de 10 meter perron igen, selvom tilfyldningen blev udskudt til senere på denne uge.

Næste lørdag er det bygningsdag. Husk tilmelding – det kan nås endnu.

Steffen

Rubjerg st; frigravning af perronelementer er påbegyndt

Planerskjoldet kan bruges til meget andet
Lars i sit rette element
Montage af perronelement