Nyt fra Bafd. 26-05-2018

Med en særtogsafgang kl. 14.30 var arbejdstiden på banen denne dag begrænset. Dagens program bestod i afhentning af et par vogne i opbevaringshallen på Brandhøj og beskæring af buskads ved km 3,5.

Carsten giver Kjeld undervisning i kørsel af M 30, mens Lars i fejende flot stil valser med skifteosten.

Med den senere tids tørke i landet har vi fundet det sikrest, at etablere vores eget brandberedskab. Vi er derfor ved at udstyre en roevogn med palletanke, pumpe og brandslanger. På den måde kan vi medvirke til yderligere at mindske brandrisikoen i Hedeland. De to palletanke, der skal udgøre vandforsyningen, kan placeres på den arbejdsvogn vi for nogle år siden erhvervede fra Aalholm Automobilmuseum. Den hjemmebyggede tender fra samme museum blev også taget med til Hedehusgård. Den skal donere bogier og dele til vores øvrige vogne med roebaneoprindelse.

M 12 trækker Aalholm-stammen ud af opbevaringshallen for at få Aalholm-tenderen ud. Forhåbentligt varer det ikke alt for længe, inden vi skal hente Sukkergrisen op til værkstederne på Hedehusgård Station for at påbegynde en restaurering. Foto: Benjamin Sayoc.
M 30 løber om for at komme foran de to Aalholm-vogne på turen tilbage til Hedehusgård Station. De grå metalskabe har vi fået doneret for flere år siden. Med flere aktive medlemmer har vi fået brug for dem. Foto: Benjamin Sayoc.

Undervejs mod Rubjerg blev vi på Sletten mødt med kanonskud og da vi ikke gjorde mine til at stoppe blev vi udsat for en regelret kavaleriangreb med dragne sabler og skud fra Colt-revolvere. Inden beskæringsarbejdet nåede vi lige et besøg i soldaternes teltby for foden af skibakken.

Efter angrebet omgrupperer kavaleristerne sig. Alle aktive i baneafdelingen slap helskindet fra angrebet. Foto: Benjamin Sayoc.
Det er ikke hver dag folk fra baneafdelingen kan blive fotograferet ved et regimentsbanner tilhørende US Army 4. cavalry regiment. Skibakken i baggrunden. Foto: Benjamin Sayoc.

Med begrænset tid til beskæringsarbejdet blev der arbejdet så sveden sprang fra panden. Vi nåede det meste af beskæringsarbejdet og vigtigst af det hele – vi nåede tilbage på Hedehusgård Station med en passende tidsmargen til særtogets afgang.

M 24 var togmaskine på dagens særtog, der befordrede et selskab, som fejrede en 75 års fødselsdag. Lokomotivet er behørigt udsmykket. Noget alle særtogsbestillere har mulighed for.

M 30 med de to Aalholm-vogne i spor 0. Fladvognen bliver formentlig til brandvogn og Aalholms hjemmedesignede tender bliver til dele for nogle af vores øvrige vogne.

Desværre viste det sig komplet umuligt at få bugseret metalskabene op på 1. sal i vores lokaler på Hedehusgården. Vi må se om det er muligt at skaffe andre skabe, der er en smule lavere og i mindre moduler end fire skabe i en enhed.

På grund af et afbrændingsforbud udstedt af Østsjællands Beredskab må vi undvære damplokomotiv i morgenens trafik. Det er simpelthen for tørt til damplokomotivdrift. Se mere om forbudet på Østsjællands Beredskabs hjemmeside.