Nyt fra Bafd 15-10-2016

Lørdag gik vi i gang med renovering af sporskifte 101 ved kulgården på Hedehusgården. Sidste lørdag havde vi savet azobe-sveller til projektet, og de var allerede placeret på et sæt deplorider på Hedehusgaarden.

Sporskiftet er klemt inde mellem kulgården, en perronforkant samt værkstedremisen, så det byder på helt særlige logistiske udfordringer, når der skal foretages udskiftning af sveller. Der er nemlig hverken plads til at køre med gravemaskine på siden af sporet og der er heller ikke plads til at trække svellerne ud. Desuden er det kun muligt at komme til fra den ene ende af sporskiftet.

Vi startede med at rydde lidt krat ved sporstopperen ud mod Roskildevej og læsse de nye sveller af. Sporstopperen blev afmonteret og derpå adskilte vi sporskiftet og løftede det ud til den ene side. De gamle sveller blev transporteret over langs og læsset op på deplorider. Det øverste lag ballast blev trukket den modsatte vej og inden mørket for alvor faldt på var der klar til udlægning af de nye sveller og montage af sporskiftet. Dette arbejder fortsætter på onsdag og lørdag i denne uge i det omfang at efterårskørslen tillader det.

Steffen

De nye sveller læsses af langs sporskiftet

Et sidste billede inden sporskifte 101 adskilles. Der er ikke meget plads at
arbejde på.Skinnerne er lagt op til siden og der er klar til svelleoptagning

Svellerne smuldrede i flere tilfælde under optagningen.