Nyt fra Bafd. 14-1-2017

Bafd 14/1-17 – M22 flyttes til Brh:

Denne flotte vinterdag, hvor der mest var sol – men også kom snebyger forbi ,var hovedopgaven at få bugseret M22 ud til opbevaringshallen på Brandhøj. I mandags blev lokomotivet renset og klargjort til henstilling. Først blev der hentet grej så deploriderne kunne placeres bedre end det havde været muligt på den trange plads i vognhallen. Derfor måtte vi løfte M22 i hver ende og rykke lokomotivets placering på deploriderne en anelse. Herefter blev M12 indkoblet som adapter og ekstra bremse mellem M22 og M24, der var trækkraften. Så kørte vi afsted i gangtempo mod rampen, som vi kom fint nedad og fortsatte indtil vi holdt et lille fotostop ved Sølund. Efter endnu et fotostop ved Vinkelsø var vi fremme og kunne begynde indrangering og derefter skulle M22 sporsættes igen. Det kræver en masse operationer med donkraftene, men forløb uden problemer og derefter kunne vi skubbe M22 ind mod skydebroen. Inden da havde vi kørt M40 og M9 ud med hver deres last og flyttet lidt rundt på et par tipvogne for at gøre plads. Nu står M22 fint ved siden af ASEA-lokomotivet. Så var det tid til en drikkepause inden vi fik ryddet op og kunne begive os hjemad. Her gik Steffen i gang med at gøre klar til ilægning af en stump 785mm-spor, så den anden ASEA-maskine kan komme ud af hallen og over på udstillingssporet. Peter og Lars påbegyndte nedkoblingen af den enen Superfos-maskine, der også skal til Brandhøj og Panum fik repareret ”Hopperen” hvor en vinkelforskruning skulle udskiftes. En fin dag på banen!

mvh Claus og Leif

Først en film, der viser M 12 skubbe M 22 ind i opbevaringshallen:

Klik på et foto for større billeder:
Vores stærke formand kan bremse et tog!

Der skal drejes mange omgange på
kaffemøllerne for at løfte et lokomotiv!

M24 på vej mod drejeskiven. Dejligt vejr!

Der holdes vagt mens toget passerer vejen

Fotostop ved Sølund.

Lige før Stenager. Banetoget kører togfølge.
Transporten foregår med 5 km/t

“Diesel 24 her. Maa jeg komme ind paa Brandhøj?” (foto:CN)

M22 klar til sporsætning på 785-sporet
Midt i arbejdet kommer der en heftig snebyge!
Alle de stærke mænd skubber M22 på plads ved siden af E26

Drikkepausen afholdes siddende i
den gamle Aalholm-vogn

Der ryddes op og materiellet køres på plads i hallen.

Endnu et billede fra fotostoppet ved Vinkelsø
Vel hjemme igen, så går man straks i gang
med de næste opgaver: Nedkobling af Superfosmaskinen
og udskæring i porten, så der kan ilægges

en stump 785 mm spor udenfor.