Nyt fra Bafd 12-11-2016

Sporskifte renoveringen ved kulgården fortsatte lørdag. Trækbukken blev skruet fast på azobesvellerne med svelleskruer, så den kan holde til belastningen, når sporskiftet omlægges. Inden renoveringen medførte en omlægning, at trækbukken ramte yderbeklædningen af værkstedet, så alle indendørs kunne høre at sporskiftet blev betjent. Nu er den blevet rykket lidt væk fra væggen og det var derfor nødvendigt at afkorte trækstangen samtidigt.

Der blev også monteret et par stag til at holde tungepartiet på plads, men det lykkedes ikke at fortsætte ballasteringen af sporskiftet, da vores ballastvogne med grus var frosset. Vi kastede os derfor over et andet projekt, nemlig at etablere en kort stump 600mm spor i vognhallen, således at vi kan få rykket rundt på de sidste enheder i hallen. Sporarbejdet blev afsluttet, så nu venter kun selve flytteopgaven.

Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Ballastvogne læsset i ugens løb, men desværre bundfrosset
i en sådan grad at ballasten ikke kan komme ud.

Trækbukken er monteret og der bores for montage af stag ved tungeroden.
 
I den sydlige ende af udtrækket fandt vi skinner frem til 600 mm sporet i hallen.

En del af det eksisterende bræddedæk tages op for at skaffe plads til 600 mm sporet.

Strøerne kortes af hvorefter skinnen kan spigres på plads.