Nyt fra Bafd. 10-03-2018

Lørdag morgen kunne sne, frostgrader og frossen jord godt få almindelige mennesker til at tro, at udendørs arbejde i baneafdelingen var udelukket. Men med en lang liste af opgaver, havde vi adskillige, der godt kunne udføres på en dag som denne. Fire mand afgik fra Hedehusgård st. incl. en gammel lokomotivdonkraft, der skulle til opmagasinering i opbevaringshallen på Brandhøj.

Overkørslen syd for Sølund skovlede vi fri for sne, da den så noget værre ud end de øvrige. Kenneth og Steffen skovler mens Peter Post kvalitetssikrer. Sporskifteostene på Sølund trænger til en ordentlig omgang med sandblæser og pensel.

På Brandhøj afsluttede vi montering af de sidste længder tagrende. Dermed er østsiden forsynet med en meget solidt ophængt tagrende, der bedre kan modstå kraftige snemængder som dem, der rev den gamle rende ned.

Efter hverdagsholdenes oprydning i forrige uge henstod løftebroen fra vores østtyske stoppemaskine foran hallen. Der er gode hydraulikdele på broen, så den skulle indendørs. Det krævede lidt arbejde med brækjern og hydraulikslanger at få støttebenene hævet så meget at vi kunne køre broen ind i opbevaringshallen. Undervejs i processen havde vi M 40 startet og den tog sig af rangeringen.

Steffen og Claus klemmer den sidste stump tagrende på plads. Vejret skiftede i løbet af dagen mellem solskin og overskyet. Foto: KHA

Vi har i de sidste par år forsynet flere sporskiftetræk med smørenipler og en ny aflåsningsanordning med øjebolte. Efter frokosten gik vi i gang med den opgave og vi fik klaret alle tre skifter i hovedsporet på Brandhøj st. kun afbrudt af en kaffepause. Sideløbende blev der udført buskrydning på vestsiden af sporet. Da det stadig var lyst nok til at arbejde, nåede vi også at forsyne skiftet til den lave oplagsplads med nipler og låsebeslag, inden turen gik hjem til Hedehusgård igen.

Skiftet til sporviften foran opbevaringshallen forsynes med smørenipler. Kenneth og Steffen nørkler med nipler.