Mafd.nyt onsdag

Glædeligt 24-nyt!

Stor var glæden da det i går onsdag allerede ved frokosttid kunne konstateres
at motoren nu atter er forenet med lokomotivet:

Onsdagholdet var blot 2 timer om denne veltilrelagte montageopgaves udførsel.
Nu resterer således primært kun montering af kølevandspumpe og undstødningsmanifold, førend også motorhus kan genmonteres.
Det tegner meget lovende:-)

/
LLZ