En våd dag i trafikafdelingen

Søndag 13. juli blev afslutningen på næsten 14 dage med sol og fint vejr. Vejrudsigterne lovede en del regn og det var med bange anelser, at stations- og togbesætningerne mødte op på Hedehusgården. Meldingerne var så deprimerende, at man næsten fik lyst til at følge Åge Brodtgaards (en af figurerne i Monrad & Rislunds univers) vane med at købe Jerusalem Post, fordi den havde så gode vejrudsigter!

Vejrudsigternes lovede skybrud ramte dog ikke Hedeland og det var først lidt ud på eftermiddagen, at de første byger begyndte at gøre sig gældende. Det havde en del passagerer måske luret, for der var overraskende mange passagerer til de første tog. Som sædvanligt havde besætningen på dampstammen mest at lave, noget der en dag som denne, sikkert ikke mindst skyldtes de overdækkede vogne!

Et af de mest tomme motortog på dagen. Her fotograferet på Fem Ege station, hvor træerne i baggrunden giver en indikation på, at passagererne udover regn også skulle håndtere en del blæst. M 24 gennemførte dagens kørsel upåklageligt og det må være en stor tilfredsstillelse for de aktive i maskinafdelingen, der har lagt et kæmpe arbejde i at få lokomotivet i driftsklar stand igen.

Så på trods af grumme vejrudsigter, der ikke ligefrem indbød potentielle rejsende til at tage en tur i Hedeland, endte dagen med et hæderligt resultat. Det kan vi sikkert takke både vores overdækkede vogne og nogle hærdede passagerer for. Som tjenestegørende på dagen, var det i hvert fald med en god fornemmelse at kunne forlade Hedehusgården. Ikke alene var det en hyggelig dag med gode klubkammerater og en toggang, der blev afviklet planmæssigt, der var også kommet flere penge i kassen end forventet. Ny krydser vi fingre for bedre vejr de kommende søndage!

Selvom Hedeland er et rekreativt område, kan man fra toget se flere eksempler på landbrugsdrift. Her samler en lokal landmand resultatet af høhøsten ind.