Ugens OBS!

Maskinchefen vil snart udsende referat fra mødet lørdag 30/1 i Maskinafdelingen. Det var et godt møde og vi fik vendt mange emner. Der var bred enighed om planerne for året og der er skruet lidt op for ambitionsniveauet. Som det første på planen, bliver løft af Da7 for revision af undervognens mekanik. Følgende opgaver skal løses på Da7, når den er løftet jvnf. Bo´s opgaveliste:

1. Nedtagning af gangtøj, og løsning af bundstykker. Adskillelse af Klien-Lindnerakslernes styrestænger, samt bremsetræk.
2. Klargøring af løftegrej.
3. Løft.
4. Undersøgelse af Klien-Lindneraksler for slør, undersøgelse af akselkasser.
5. Reparation af fjederstropper. Evt. afkortning af fjederstøtter.
6. Faststøbning af lejepander.
7. Reparation af ophæng for bremsehængere.
8. Andre nødvendige reparationer, efter eftersyn.
9. Samling af det adskilte.
10. Oprydning, af løftegrej med mere.

Bo vil gerne høre fra medlemmer, der vil deltage med ovennævnte opgaver – nogen er allerede fordelt.

Sådan ser det jo ud, når Da7 kører juletog. Hjælp med at få den klar til sommersæsonen!

Forsidefoto fra Dansk Jernbanefritid, februarnummeret 2010.
Det er Hedelands Veteranbane der kører juletræstog hver lørdag og søndag i december måned. Der køres fra Hedehusgård station til Rubjerg station, hvor der er mulighed for at fælde et juletræ.
Foto: Karl Wigh