Torsdagsbilledet #74

For de fleste af os er ferien nu slut og de dagligdags opgaver igen højt på prioriteringslisten. Feriebillederne og minderne har vi dog lov at ha’. I 1995 tog en gruppe IBK-medlemmer en lille tur til MT Groups byggeplads ved Storbæltstunnellen på Korsør-siden. Turen foregik med tog til den gamle station i Korsør og derefter til fods til byggepladsen. Inden vi kastede os over entreprenørernes 900 mm. materiel holdt vi en lille pause ved udsigtsplatformen med udsigt til den kommende bilbro.

Gruppebillede foran Storebæltsbroen. Fag nummer 2 er netop lagt på plads i broen. Fra venstre ses Gert Højgaard, Søren og Peter Hein samt Morten Banke. Claus er bag kameraet. Vi slukker tørsten efter vandreturen.
Vel fremme ved tunnelbyggepladsen så vi Schöma-lokomotiver og vogne i lange baner. Tunnelgravningen var i 1995 afsluttet og installationsarbejderne i de to tunnelrør begyndt. Derfor var alle jordvognene i overskud og hensat på en stor lagerplads i både to og tre etager. Der var flest rotacars, men også en del rotakippers, som vist havde en fortid hos Kanaltunnellen.
Opstablede vogne på MT Groups oplagsplads nord for den nye Korsør station. Der er flest rotakippers på dette billede. Blandt vognene er 46-49, 46-70, 46-76 Mühlhäuser 1.1969/1993), 46-77, 46-80, 46-83 (Mühlhäuser 1.1976/1993) og 46-93.