Torsdagsbilledet #54

På HVB har vi i dag relativt gode indendørs værkstedsfaciliteter. Isoleret, tre-sporet værksted med oliefyr, eftersynsgrav, portalkran og betongulv. Opvarmet maskinværksted med drejebænke, filebænke og plads til eftersyn af vores største motorer. Alligevel synes vi ofte, at vi har for lidt plads til alle de opgaver, vi har energi og lyst til at løse. På de dage kan det være værd at kaste et blik tilbage til sommeren 1984 og ind i den store remise.

Den store remise. Der ser lidt rodet ud. Bagved skinnecyklen ses undervognen til Da 7, til venstre ses lokomotivets kedel og bagved den T 1 og B 3. Bagerst ses M 24 hensat med adskilt motor og foran den skimtes M 4. Længst til venstre skimtes de to ASEA-lok fra Rørdal.