Torsdagsbilledet #49

Utallige er de ture og udflugter medlemmer af Industribaneklubben har været på – indenlands såvel som udenlands. På en del af turene har medlemmer lokaliseret genstande, der siden er kommet ‘hjem’ til Hedehusene.

Dagen efter at have læsset spirger, underlagsplader og lasker til 4 km. bane i containere i Maribo, er arbejdsholdet nu på udflugt til roebanerester på Lolland. Billedet viser en pause ved roebanetraceet syd for Branderslev på Nakskov-nettet. Året var 1998 og fra venstre ses Steffen Lyngesen, Peter Hein, Poul Berrild og Claus Nielsen.