Torsdagsbilledet #47

Ingen steder i Danmark har aktive jernbaneinteresserede haft mulighed for at lægge spor på så meget nyanlagt trace som i Hedeland. Her er vi ved kurven lige nord for km. 4,0. Det første sted på HVB, hvor vi anvendte forskudte stød i en kurve. Billedet er taget i det meget tidlige forår 2000. Ser man godt efter, kan man måske ane en følfod i grøftekanten…

Mens banetoget rangeres frem, drøftes dagens opgaver. Sporlægningen er nået så langt ud i Hedeland, at kommunegrænsen til Roskilde er i sigte ved Stækendevejen i baggrunden. Fra venstre ses Søren og Peter Hein samt Steffen Lyngesen.