Torsdagsbilledet #39

Dette billede fra 1990 kan udstråle samme kaos, som der var i landegrænserne rundt om i Europa i netop det år. Nogle vil måske sige, at det også udmærket kunne illustrere ordsproget ‘for mange kokke fordærver maden’. Men sporet de mange flittige medlemmer er i gang med at bygge på billedet, ligger stadig på Hedehusgård station og opfylder sin mission. I midten ses den store skinnebukker vi brugte den gang. Man gjorde klogt i at holde sig i god afstand, når det store håndtag roterede – det slog hårdt!

Et travlt hold på sporarbejde. Fra venstre ses: Steffen Lyngesen, Lars Petersen, Hans-Henrik Nielsen, Finn Sørensen, Peter Hein (signalerer han ‘tag det nu lige roligt’?) og bag ham Henning Dyrkilde.