Torsdagsbilledet #37

Indtil videre har vi primært set gamle billeder fra baneafdelingens arbejder. Naturligvis ikke fordi der ikke foregik noget i maskinafdelingen i gamle dage. Grunden er den simple, at Claus primært opholdt sig udendørs i den friske luft. Billedet her er fra 1993 og viser hvilken improvisationsevne det kræver at være aktiv i maskinafdelingen. Kedlen til Da 7 er prøveopfyret og man har forsynet skorstenen med en skorstensadapter, der tillader montage af en skorstensforlænger med dekorativ opslidset top. Da 7’s kedel er siden erstattet af en nybygget.

Stolte mænd i værkstedsporten. Fra venstre (altid fra venstre): Carsten Hansen, Henrik Gregersen, Lars Petersen og Bo Jørgensen.