Torsdagsbilledet #34

I disse dage står juletrafikken for døren. Derfor kan det være på sin plads, at mindes varme sommerdage med glade passagerer. På dette billede er vi tilbage ved et af Claus’ første besøg på HVB i sommeren 1983.

M 25 med persontog på Sølund st. Med ryggen til ses dagens personale, Jørgen Panum til venstre og Bo Pedersen. I baggrunden ses det skur fra Nymølle, der i en kort periode stod på Sølund. Skuret har været hovedperson i et tidligere ‘torsdagsbillede’.

Yngre læsere vil måske undre sig over billedformatet. Firkant-formatet var det normale billedformat før moderne 35 mm. kameraer vandt frem. Billede ovenfor blev taget med et Kodak Instamatic 133, som lige kunne gå an til jernbanemotiver, hvis vejret var godt og toget holdt stille.