Torsdagsbilledet #189

At ingeniører gennem tiden har udvist interesse for HVB kommer næppe bag på nogen. Sidste uges torsdagsbillede var netop fra Ingeniøren. Vi har også lagt særtog til flere forsamlinger af ingeniører og ingeniørfirmaer. Ingeniørforeningen IDA reklamerede tilbage i foråret 1998 for en tur med HVB. Om turen blev til noget kan jeg ikke huske.

Sakset fra Ingeniøren 24. april 1998

Et par arrangementer, der blev til noget, var to særtog for jernbaneentreprenørfirmaet Aarsleff Rail A/S i 2018. Ved besøgene kunne de ansatte se skinner af en anden størrelse, end den de normalt er vant til at tumle med.

Efter omløb på Fem Ege går snakken livligt mellem jernbanefolkene på perronen. Alle nåede med, da toget afgik.