Torsdagsbilledet #149

Sidste Torsdagsbillede blev der kørt “Gør-det-selv”-særtog, men der blev også arbejdet: Sådan et spor understopper jo ikke sig selv. Her udkøres der ballast på strækningen op mod Sølund den 16. juni 1979.

Banetog med M24

Ballasttog med M2

Ballasttoget – i baggrunden Poulsens grusgrav. Man skulle betale for gruset…