Torsdagsbilledet #123

Ugens Torsdagsbillede er et lille afbræk i rækken af billeder fra Hjarnes fotoalbums. Genstanden på billederne blev fundet under rangering med vores Frichs-lokomotiv fra Vandbygningsvæsnet tidligere på året.

På hylden bag førersædet lå en række genstande, der formentligt har ligget der ganske uforstyrrede siden lokomotivet stod i remisen i Agger. Blandt effekterne var en slidt notesbog, der havde suget en del fugt. Hvad stod der mon i den?

Hylden bag førersædet i D 5. Trods mange år i HVB’s varetægt kunne det se ud, som om intet har været rørt, siden lokomotivet kom til HVB i 1985. Notesblokken ses til venstre på hylden.

Efter tørring nær fjernvarmeinstallationen blev notesbogen så tør, at den kunne åbnes.

 

Notesbogen er mærket ‘Herman Bechs boghandel i Lemvig’, en boghandel, der nedlagdes i 1959. Noget kunne tyde på, at VBV havde indkøbt et større parti notesbøger, for notaterne i bogen er dateret mellem 1968 og 1978. Dette opslag fra 28. – 30. marts 1978, er et af de sidste i bogen og det er formentligt et regnskab over udkørte høfdeblokke. Muligvis af to vægtklasser – 1,5 t. og 4 t. Det virker nærliggende, at formode at man har kørt med 26-30 1,5 t. blokke og mellem 15-16 4 t. blokke pr. tog. Det ser ud til at man kunne nå 5 tog pr. arbejdsdag.