Fyrbøder

Jobbeskrivelse – fyrbøder

Som fyrbøder på et damptog ved Hedelands Veteranbane er du den person der sørger for sikker og behagelig kørsel med vores passagerer sammen med en lokomotivfører. Du passer kedlen og skovler kul og sammen sørger i for, at vores damplokomotiv er klar til dagens dont i det smukke Hedeland inden vores passager kører med første tog, så derfor møder damppersonalet typisk op 3 timer før afgang for at få tryk på kedlen.

Jobbet som fyrbøder på damplokomotiver indebærer

 • Opfyring af lokomotiv, herunder opsmøring af lejer, glidestænger og gangtøj, pudsning af kobber m.v.
 • Opfyldning og løbende kontrol med vand og kul i løbet af driften, samt opfyldning ved endestationen
 • Information til gæster om det materiel der køres med (på forespørgsel)
 • Rangering og opstilling af togstammer i forbindelse med plantog og særtog
 • Tømning af aske, rengøring af rist, lettere aftørring og rengøring ved afslutning af dagens tjeneste
 • Uddannelse og beståelse af Arbejdstilsynets kedelpassercertifikat, hvorfor du skal have en god forståelse for teknik og være i stand til at sætte dig ind i teknisk information og forstå hvordan en dampkedel fungerer.

Kvalifikationer

Som fyrbøder er du

 • Høflig og venlig overfor vores passagerer og sørger for kørslen bliver så behagelig som mulig sammen med din lokomotivfører uden at ”sode” for meget
 • Med en god humoristisk sans og er klar på at yde vores passagerer en service, så de ønsker at komme igen
 • Har gyldigt kørekort samt normalt syn og hørelse (sikkerhedskrav i.f.m. kørsel med passagerer)
 • Har sans for teknik og tekniske konstruktioner og har måske en baggrund som maskinmester eller erfaring fra andet job hvor du har beskæftiget dig med dampkedler eller andre trykbærende systemer
 • Indforstået med at det er forbudt at indtage alkohol i tjeneste og at man møder ædru, præsentabel og velsoigneret på sin vagt.
 • Med en god almen fysik, da arbejdet er stående og kun med mulighed for at sidde ned når lokomotivet holder ved endestationerne.

Om jobbet

At være en del af teamet bag Hedelands Veteranbane kræver ikke de store forudsætninger. Vi sørger for en grundig oplæring og som fyrbøder på et damplokomotiv vil dine første tjenester være som ”aspirant”, hvor du under kyndig vejledning fra en af vores dygtige fyrbødere sættes ind i en dampmaskines funktioner og betjening.  Efter endt ”læretid” indstilles du til aflæggelse af prøve i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse ”XXX”.
Når din oplæring er afsluttet indgår du i den aktive stab af tjenestegørende personale og du får mulighed for at byde ind på de vagter du kan tage i løbet af vores sæson, der strækker sig fra hver søndag i april til september, i efterårsferien og i de sidste 3 – 4 weekender inden jul. Der udleveres uniform i forbindelse med jobbet i form af bukser og en skjorte påtrykt HVB’s logo når du er færdiguddannet og indgår i vagtplanen. Fodtøj skal du selv sørge for og vi kræver anvendelse af sikkerhedssko, klasse S3.