Renoveringsarbejde på M4 sommeren 2017 – et indlæg fra Diesel House :-)

M4 den 16. maj – klar til jubilæets lokomotivparade. Men lidt ekstra arbejde blev nødvendigt efterfølgende… Foto: Leif
Vi er nogle gutter, som i flere omgange har forsøgt at få BurWain motoren i M4 til at køre, som sådan een nu engang skal.

Vi prøvede med flere forskellige tiltag mandag den 31 juli, men det så ikke ud til at lykkes.

Tirsdag den 1 august havde vi så lidt korrespondance om problemerne og de muligheder, som vi så dem. Ved lidt telefonitis til vore lidelsesfæller fik vi OK til at låne nogle brændstofpumper med tilhørende ventiler fra en motor, som er udlånt af Dansk Maskin- og Motormuseum i Grenå. Tak for det.

Vi demonterede delene i Diesel House og tog dem med hjem for undersøgelse / renovering.

Der er rasende interessant at læse manualer og adskille og samle pumpe- og ventil delene, men ikke så sjovt, når man ikke har de nødvendige værktøjer.
Det må vi så se at få gjort, så vi fremover er kvalificerede og udrustede nok til sådant arbejde.

Vi mødtes 3 mand på Hedeland igen den 3 august. Strategien var at få Cyl 5 til at køre fornuftigt, da den havde den hårdeste gang. Vi demonterede fuel pumper / ventiler og renoverede enheden for cylinder 5 og 6. Genmontering og ny kontrol af både afskæring og begyndelse. Mindre justering og følgende prøvekørsel var positiv. Men der var stadig kraftig røg fra motorens udstødning.

Ved lidt aktiv lytning med doktorudstyr fandt vi ud af, at cylinder 1 og 2 måske trængte til en overhaling. Så for ikke at gøre unødige anstrengelser, startede vi med at kontrollere indstillingerne for begyndelse af indsprøjtning og slut af samme. Lidt finjustering gjorde, at vi lige skulle foretage en ny prøvekørsel.

Det regnede ikke længere, så vi flyttede M4 udenfor og startede.

Den rullede igang helt ubesværet og til vor store glæde, kom der heller ikke røg ud af udstødningen, som der tidligere havde gjort.
Ved tomgangskørsel ved 5-600 omdrejninger havde motoren en meget kultiveret motorgang uden røgudvikling. Lidt varmkøring og andre småting blev rettet og ved stop blev en større efterspænding udført.

Så vi er nu på det stade, hvor vi vil have M4 monteret lidt bedre, så vi kan foretage en bedre prøvekørsel og gerne med last på, nogle tipvogne på slæb måske.

Er der nogle, som melder sig frivilligt??

Vi kommer gerne forbi og overværer med lidt grøn kaffe.

Steen Holtoug / Diesel House