Opgaver ved vognhallen!

Kære medlemmer

På opfordring fra bestyrelsen vil jeg skrive lidt om de videre planer for arbejdet med vognhallen på Brandhøj.

Lørdag d. 21/8 fortsatte vi med sporlægningen foran hallen, hvilket vi også vil gøre de kommende par måneder. Der skal bygges 2 sporskifter og noget spor inden vi som det første kan få lagt to spor ind i hallen. Det vestligste af disse spor skal herefter nedstøbes i et betongulv på ca. 150 m2, hvorimod det andet bygges med træsveller på ganske traditionel vis.

Støbearbejdet skulle gerne overstås inden vinter, således at vi kan få noget materiel under tag. Herefter skal der opsættes pallereoler langs vestsiden. Selve pallereolerne har vi erhvervet i løbet af sommeren, og de ligger allerede nu i vognhallen.

I forbindelse med støbningen af gulvet skal der også støbes et klaplag langs kanten af udgravningen til skydebrogruben. På dette klaplag opstilles fundablokke, som derpå udstøbes. Sideløbende med dette vil de resterende to sporskifter blive bygget foran vognhallen, og de sidste 2 spor, som går ind i hallen. De resterende spor, som kun har forbindelse til skydebroen, etableres, når fundablokkene er udstøbt.

Der er således en mængde opgaver, som kan løses af andre end baneafdelingens faste stab, og dermed bidrage til at vi får fuld nytte af hallen på et tidligere tidspunkt. Disse opgaver er bl.a.:

– Skæring af jern, som skal bruges som stålsveller under det vestligste spor

– Adskillelse af sporskifter, i alt 3 stk

– Ombygning af skydebro efter foreliggende tegninger

– Indkøb og montage af stålinddækninger ved døre

– Færdiggørelse af elinstallation/tavle.

– Støbning af gulv og skydebrogrube

Herudover ligger der selvfølgelig en større opgave i flytning af materiel og oplagring på lagerreol, når vi er klar til dette.

Hvis nogle af medlemmerne kan stille arbejdshold, som kan løse nogle af disse opgaver, vil jeg meget gerne høre om dette og hjælpe dem på vej.

Mange hilsner
Steffen