Onsdags-Bafd.nyt, “på sporet af 109 & 110” mv..!

I onsdags udførte Finn og jeg ca. halvdelen af den rent armeringsmæssige klargøring, for gulvstøbningens etape- syd:
Vi fik fremstillet udsparingskasse for senere støbning af køre-rampe ved vognhallens syd-dør,
samt den midlertidige støbe-afslutnings-væg mod nord i spor 110, ved pt. sidste armeringsnet – således der også i 2′ etape kan opnås armeringsnet-overlapning, mhp. opnåelse af stærkest mulige armering overalt i støbning.

Der fotograferes, drikkes kaffe mv..;-)

(Dagens største udfordring var dog – ubetinget, “fri-skrabning”, af skinne-underside af pladevibreret stabilgrus i spor 110, således beton kan løbe herunder, for opnåelse af optimal bæreevne på spor.

Armeringsnet blev tildannet og placeret på kongekroner

Lærestregen”, i spor 110 – var følgelig, at der – naturligvis midlertidigt – for resterende støbeforberedelser, dvs. i 109 –
blot skal være opsat forskalningsbrædder, langs skinne-kørerille- indersider,
mens pladevibrering finder sted her – hvorved stabilgrus ikke “stampes ind” under skinner;-)

I morgen står der på “Bafd.- menukortet”:
1)
Opsætning af forskalningsbrædder mellem skinner i spor 110 (samt midlertidigt – også i 109;-) under pladevibrering af stabilgrus begge steder.
2)
Fremstilling af resterende, tilsvarende nordlig støbevægs- forskalnings-stopvæg, mellem 109 og 110, – videre over mellem skinner i spor 109, sluttende op til øst-sideafgrænsning af gulv.
3)
Tilskæring og placering af armeringsnet i spor 109, videre over imellem spor 109 og 110, i spor 110, stødende op til, og opsætning af forskalningsvæg langs øst-siden.

Samlet betragtet kan status opsummeres således:
Vi nærmer os, – nogle meget ønskværdige delmål – hvor;
“Indsatsen nu er overskuelig – gevinsten til gengæld stor, og – garanteret!”
=
Idet afsluttet støbning, i Brh.-vognhal, og dermed permanent anvendelsesmulighed,
af primært spor 109 – muliggør en momental, og mere end tiltrængt –
akut-pladsmangelafhvikling, i gl. vognhal,
hvilket naturligvis også direkte tilgodekommer værkstedremisen.

Vi håber derfor – også i morgen – som på, glædeligvis
langt størstedelen af de foregående lørdage, ligeså flot fremmøde
mhp. afslutning af de sidste forberedelser, for første, sydlige støbe-etape!
– Planlagt til at finde sted onsdag.
=>
Så alle der kan:

Kom og giv et nap med i Bafd.! 😉

/
LLZ