Onsdag

Et funktionsudfald på minigraverens værktøjsskifte forårsaget af en mindre olielækage på defekt cylinder i lynskiftet, bevirkede nødvendiggjort adskillelse heraf,
forud for konklusion om metode for dettes udbedring.


Efter at lynskiftet var adskilt fulgte således cylinder heri:

Stemplet var dog ikke meget for at komme ud –

 men mødet mellem M30 og  M2, med wiretalje derimellem

  – fik udfaldet til at ske på tilsigtet vis.

 En ny reservedel for reparationens afslutning afventes nu.

Jørgen lagde kamera til.

/
LLZ