Nyt om loket fra Fuglsø Mose

Steffen skriver:
Takket være Asgers beskrivelse af banen på landsudstillingen i Århus 1909, lykkedes det mig at navigere rundt i ”den virtuelle landsudstilling” på nettet og rent faktisk finde to billeder, som viser sporene på pladsen. Den meget korte bane er beliggende yderst til venstre langs med plankeværket. Desværre kan man ikke se lokomotivet, så det kan ikke bekræftes om det kan være vores eksemplar af Houmøller lokomotivet. På det ene af billederne (_1) ses dog et eller andet helt op ad de lyse tårn til venstre.

Billederne stammer fra Bymuseet i Århus. Måske har de nogle flere liggende fra den rigtige vinkel, som også viser lokomotivet??

Peter skriver: Jeg er ikke klar over, hvilken avis og hvornår udklippet stammer fra.

Det er ikke sikkert, at det er det samme som det vi har fået, og heller ikke sikkert at det, der kørte i Århus, er identisk med det vi har fået.
Selvom vort lokomotiv skulle have spor af sølvbronce, kan det være noget, de har brugt på allesammen.
Jeg fik engang (fra Eilertsen?) en dårlig kopi af et billede fra Århus, hvor lokomotivet kan skimtes.
Hvor mange der blev bygget, og hvordan de så ud, foreligger der ikke meget om, kun de første i Bratten-Jerup har jeg set billeder af, og de bærer præg af at være forsøg.
Der har tilsyneladende været mindst en halv snes stk., men det er lidt usikkert, hvor de har cyklet rundt i Jylland.
ALPHA No. 8 kan vel også være en slags typebetegnelse?
Med venlig hilsen Peter Andersen