Nyt fra Onsdagsholdet 4. maj 2016

Her er lidt billeder fra dagen; Kedlen til Nr. 3 blev afhentet og kørt til Avedøre Holme for sandblæsning og behandling.

Carsten og jeg var med for at lave aftalerne om behandlingen.

Bjarne og Jan fik kompressionstestet Frich´s-motoren med et nyt indkøbt apparatur med et glimrende resultat, og indsprøjtningsdysserne blev trykprøvet ligeledes med et tilfredsstillende resultat.

Jan og jeg har udført årseftersynet på det elektriske udstyr på M24, så nu mangler der bare det mekaniske do.

Mange hilsner

Hans-H


Alle fotos: Hans Henrik