Nyt fra maskinafdelingen #48-10 06/12:

Denne aftens vigtigste gøremål bestod i opgaver i forbindelse med årets juletog. Vores nytagdækkede vogn C210 var desværre kommet ud i vognhallen forkert vendt! Det betød, at sikkerhedskæden ikke kunne samles og vi måtte efterlade vognen hjemme, da drejeskiven var helt fyldt af sne. Denne aftens opgave bestod derfor i at rydde dækket og befri skivens køreskinne for snemasserne. Efter rydningen og en
vellykket testrunde hentede vi med M24 dampstammen til værkstedet og håndskubbede C411 til drejeskiven. Således vogn vendt og stammen klar, havde vi fået udvidet kapaciteten til en travl lørdag.

Da7 blev klargjort Da7 med brænde, der blev fyldt kulspande med frossen kul og taget dem indendørs til optøning, samt rist og smøregrav tømt.

Så fik vi også tid til at arbejde lidt på D13, hvor reparationen af
viskermotorer stod for tur. Deuden blev batterikassen monteret og flexslange til luftfiteret sat på.Vi havde da også besøg af vores tilsynsførende og trafkchefen, der var der for at gennemgå reglementetsprøven for et medlem. Dette kom til at foregå i praktik med mørkerangering… Således endte vi med at 8 medlemmer havde været på Gården denne aften.