Nyt fra maskinafdelingen #47-10 29/11:

Denne aften blev mest anvendt til at forberede os til julekørselens start på lørdag. Bo havde brugt dagen på at få det sidste monteret og justeret på Da7, samt fyret lokomotivet op for en prøvetur. Sneen lå dog så højt, at han klogt vurderede at nøjes med prøvekørsel på stationsområdet. Carsten havde om eftermiddagen besøgt byen forretninger og fået lov til at opsætte PR-plakater, Finn fik checket det sidste i kiosken og så kørte et snerydningstog af sted, bestående af M23 foran og M24 bagved – bemandet med Steffen, Finn, Carsten, Finn, undertegnede, samt masser af koste og skovle. Vi rensede ved alle overkørsler og kom fint igennem sneen. Først lige efter Sletten startede de større fygebunker at ligge og på Rubjerg gik sneen helt til perronkant. Se billederne derfra i Snerydningsrapporten.

Efter hjemkomst og afrensning af lokomotiverne for sne, foretog et hold en oprydning i vognhallen, så den nye vogn kan få plads bagerst i dampstammen. Her stod en større trælager og gjorde indhug i fritrumsprofilet. Christian fik samtidig opsat en juleguirlande på C1, vi fik flyttet tæppekasserne i togførervognene og jeg fik udskiftet præsentationerne i Dukketeateret til juleudgaverne.

Per Børge fik pyntet M24 med gran og julelys og Erik fik malet køleren frontpladen sort… Således klar til lørdagen, blev det tid til en indsats på D13; Per Børge og Carsten fik monteret ledningerne til det nye batteri, Jan fik fremstillet en batterikasse i træ og lakeret den, samt gulvet i passagerkabinen med 2. lag slutlak. BigRas og jeg anvendte bl.a. tiden på oprydning i alt malegrejet, da vi nu er færdige med de store maleopgaver for en tid. Det er anbragt i Maledepotet. Således fik Gården besøg af 10 medlemmer denne dag.